parvuss: (Default)
פאר וואס אלע מאל שטייט אין דער הגדה ד' בנים(פיר זין) און קיין מאל ד' בנות(פיר טעכטער)? ווייל אין אלע דורות זענען פאראן קלוגערע פרויען, ד. ה. חכמטעס, און א סך אזעלכע וואס זענען "תם" ד. ה. פשוטע אידענעס , און אפילו מרשעותן, אבער קיין מאל ס'אז פאראן א פרוי וועלכע איז "שאינה יודעת לשאול" וועלכע קען ניט פרעגן.
parvuss: (mask)

Из частной переписки (via text):

אין "ליבאוויטש" איז געווען א פארקערטע נס חנוכה מען האט געברענגט וואדקע פאר אכט טעג, און ס'האט אויסגעברענט אין איין טאג....

В Любавичах было чудо Хануки наоборот: принесли водки на 8 дней и она сгорела за один день

parvuss: (Он самый)
Гершеле Глейзер из Идиш Форверц советует учить идиш по книгам Башевиса Зингера, особено по его книге "Семья Мушкат". По иронии судьбы, во время моей совсем недавней поездки в Нью Йорк, о которой у меня есть что сказать, но не хватило времени и сил написать, [livejournal.com profile] aidishemame снабдил меня целой коллекцией книг Зингера, и именно "Семью Мушкат" я решил оставить из-за соображений места в багаже!
Ну что ж, после того как, или если, я прочту все эти книги(пока прочел 4 страницы из Йентл ешивебохер между чолнтом и минхой) можно будет замахнутся и на "Семью Мушкат", но все же надеюсь что частота теплых посиделок у очень  гостеприимного [livejournal.com profile] aidishemame не будут зависеть от скорости чтения мной идишских книг.

א בארג מיט בארג קומט זיך ניט צונויף אבער א מענטש מיט א מענטש יא
parvuss: (Он самый)
Старая майса но в этот раз на маме-лошн.
אַ יונגערמאַן קלאַפּט אין דער טיר פֿון אַ גרויסן תּלמוד־חכם.

„רבי, איך וויל זיך לערנען תּלמוד.‟

„איר קענט לשון־קודש?‟

„ניין.‟

„האָט איר אַמאָל געלערנט גמרא?‟

„ניין, אָבער איך האָב פֿאַרענדיקט האַרוואַרד מיט די העכסטע צייכנס אין פֿילאָסאָפֿיע, און באַקומען אַ דאָקטאָראַט פֿון יעל. איך וויל אויסברייטערן מײַן דערציִונג דורכן לערנען אַ ביסל תּלמוד.‟

„איך האָב אַ ספֿק, צי איר זענט טאַקע גרייט, אָבער אויב איר ווילט, וועל איך אײַך פֿאַרהערן אין לאָגיק. אויב איר מאַכט דורך דעם עקזאַמען, וועל איך מיט אײַך לערנען גמרא.‟

„גוט, איך בין טאַקע באַהאַוונט אין לאָגיק.‟

„די ערשטע קשיא איז: צוויי גנבֿים קריכן אַרײַן אין אַ קוימען. איינער קומט אַרויס מיט אַ ריין פּנים, דער צווייטער — מיט אַ שמוציקס. וועלכער גייט זיך אָפּוואַשן?

„דער גנבֿ מיטן שמוציקן פּנים.‟

„ניין, דער מענטש מיטן ריינעם פּנים. ס׳איז פּשוט לאָגיש אַזוי. דער גנבֿ מיטן שמוציקן פּנים קוקט אויפֿן ריינעם גנבֿ, דאַכט זיך אים, אַז זײַן אייגן פּנים איז אויך ריין. דער גנבֿ מיטן ריינעם פּנים קוקט אָן דעם גנבֿ מיטן שמוציקן פּנים און מיינט, אַז זײַן פּנים איז אויך אַזוי שמוציק. גייט דער מיטן ריינעם פּנים זיך אָפּוואַשן.‟

„טאַקע קלוג,‟ זאָגט דער האַרוואַרד־גראַדואַנט. „וואָס איז די צווייטע קשיא?‟

„צוויי גנבֿים קריכן אַרײַן אינעם קוימען. איינער קומט אַרויס מיט אַ ריין פּנים; דער צווייטער — מיט אַ שמוציקס. וועלכער גייט זיך אָפּוואַשן?‟

„איר האָט דאָך ערשט געזאָגט: דער גנבֿ מיטן ריינעם פּנים וואַשט זיך.‟

„ניין! טראַכט זיך אַרײַן אין דער לאָגיק פֿון דער מעשׂה. דער מענטש מיט אַ שמוציק פּנים האַלט, אַז זײַן פּנים איז ריין. דער ריינער האַלט, אַז זײַן פּנים איז שמוציק. וועט דער גנבֿ מיטן ריינעם פּנים זיך אָפּוואַשן. ווען דער שמוציקער זעט ווי דער ריינער וואַשט זיך, וועט ער שוין פֿאַרשטיין, אַז זײַן פּנים איז מסתּמא אויך שמוציק, וועלן זיי זיך ביידע וואַשן.‟

„דאָס איז מיר טאַקע נישט אײַנגעפֿאַלן. גוט, פֿרעגט מיך נאָך אַ קשיא.‟

„צוויי גנבֿים קריכן אַרײַן אין אַ קוימען. איינער קומט אַרויס מיט אַ ריין פּנים; דער צווייטער — מיט אַ שמוציקס. וועלכער וואַשט זיך?‟

„מיר ווייסן שוין, אַז ביידע.‟

„נישט ריכטיק. ביידע וואַשן זיך נישט. טראַכט לאָגיש: דעם מיטן שמוציקן פּנים דאַכט זיך, אַז ער איז ריין; דעם מיטן ריינעם פּנים דאַכט זיך, ער איז שמוציק. אָבער ווען דער ריינער זעט, אַז דער שמוציקער גייט זיך אַפֿילו נישט וואַשן, גייט ער אויך נישט. וואַשן זיי זיך ביידע נישט. נו, זעט איר שוין, איר זענט נישט גרייט צו לערנען גמרא.‟

„כ׳בעט אײַך, שטעלט מיר נאָך איין קשיא.‟

„גוט. צוויי גנבֿים קריכן אַרײַן אין אַ קוימען. איינער קומט אַרויס מיט אַ ריין פּנים, דער צווייטער — מיט אַ שמוציקס. וועלכער וואַשט זיך?‟

„ביידע נישט!‟

„נישט ריכטיק. איצט פֿאַרשטייט איר, אַז האַרוואַרד און יעל האָבן אײַך נישט צוגעגרייט אויף צו לערנען גמרא. זאָגט מיר, ווי אַזוי איז בכלל מעגלעך, אַז צוויי מענער זאָלן אַרײַנקריכן אינעם זעלבן קוימען, אָבער בלויז איינער זאָל אַרויסקריכן מיט אַ שמוציק פּנים?‟

„איך פֿאַרשטיי נישט. איר האָט מיר ערשט געגעבן פֿיר סתּירותדיקע ענטפֿערס אויף דער זעלבער קשיא! דאָס איז דאָך אוממעגלעך.‟

„יאָ, זון מײַנער, ווײַל אַזוי איז טאַקע די גמרא.‟
.‟


source
parvuss: (йоперный театер!)
Google, пожелав евреям кошерного x-masa, решил не останавливаться на достигнутом и записал ортодоксальных евреев в индусы:
google_zhzhet


(clickable)
(для не читающих на мамэ-лошн: "единственная еврейская группа" переведено как "единственная индийская группа")
Вот уж воистину индус, индус Google ин тохес кус!
parvuss: (Он самый)
Как по мне, так маме-лошн самый красивый, даже его венгерский диалект.
Ну, и песня, особенно к Элулу:

слова, если кого интересует: )

может [livejournal.com profile] aidishemame зайдет и укажет на ошибке в тексте.
parvuss: (Он самый)
א יידישער תענוג איז א קילער תשעה באב און פאר די קרחס זין ס'איז מקום גבוה בגיהנםУПДТЕ по просьбам трудящихся: Еврейское удовольствие(наслаждение)- прохладное 9-е ава, а для сыновей Кораха это высокое место в аду(см. Раши на Бамидбар 26:11)
parvuss: (mask)
Oy Gevalt! Untranslated Yiddish Recordings Stall State Senator’s Trial

SMITHweb-master675
State Senator Malcolm A. Smith, a Democrat, is charged with plotting to bribe Republican officials. Credit Anthony Lanzilote for The New York Times


WHITE PLAINS — In an odd twist in a courtroom saga dense with allegations of political corruption, the fate of State Senator Malcolm A. Smith and two other defendants may be put on hold because, of all things, Yiddish.
The United States attorney’s office failed until the trial was well underway to turn over to defense lawyers recordings of 9,000 conversations, almost 300 in Yiddish, in phone calls made or received by Moses Stern, a Rockland County developer who became a government informer to try to avoid a lengthy prison sentence. On Thursday morning, before the jury was called in, defense lawyers, including Gerald L. Shargel, Mr. Smith’s lawyer, complained for an hour. (A Yiddish speaker might say they kvetched.)
State Senator Malcolm A. Smith, who is facing a sentence of up to 25 years in prison on wire fraud and bribery charges,  entered the federal courthouse in White Plains, N.Y., on Wednesday.
Federal prosecutors argued that the conversations were irrelevant and “remote” from the crimes of bribery and wire fraud that the defendants are charged with. But the defense lawyers seemed to convince Judge Kenneth M. Karas of Federal District Court that the recordings might contain exculpatory chatter to bolster the defendants’ claims that they were entrapped by Mr. Stern and an undercover agent with the Federal Bureau of Investigation.
Since it could take weeks to translate the material — none of the lawyers or defendants speak Yiddish much beyond such Americanisms as mensch and chutzpah, and there are few court-certified Yiddish translators — the judge said he might have to consider adjourning the case or declaring a mistrial and impaneling a new jury.

Вот уж действительно: if you have nothing nice to say - say it in yiddish!  возможно даже избежишь тюрьмы!

source
parvuss: (mask)

"На Деребассовской открылась пивная" неназвавшегося переводчика с Форверц:


צו זאָגן, אַז די אָדעסער דעריבאַסאָװסקע־גאַס איז שײן, איז פּונקט װי גאָרניט געזאָגט; די גאַס איז פּשוט אַ שטיק פֿײַנקונסט, און פֿאַר איר רעלאַטיװ קורצן לעבן קען זי דערצײלן מער מעשׂיות װי לאָנדאָן מיט פּאַריז אין אײנעם. אַזױ, װי כ’האָב אײַך צוגעזאָגט מיט אַ װאָך צוריק, גײ איך איצט איבער צום צװײטן ליד אױף דער מעלאָדיע פֿונעם „אַרגענטינער טאַנגאָ‟, דאָס מאָל װעגן די שײנע „מאַנסעס‟, װעלכע פֿלעגן זיך טרעפֿן אין די אַמאָליקע ייִדישע שענק אױף דער דעריבאַסאָװסקע־גאַס, אין אָדעס.
Deribasovskaq_pivo_web
אױף דעריבאַסאָװסקע ז’געװען אַמאָל אַ שענקל

אויף דעריבאַסאָװסקע מ’האָט אױפֿגעמאַכט אַ שענקל,
דאָרט יעדע נאַכט די בלאַטע חבֿרה קװעטשן בענקלעך,
מיט זײ — נקבֿהלעך: מאַרוסיע, שפּרינציע, הענקל
און זײער פּאַסטעך, יאַנקל שמאַרעװאָז.
ווייטער )
parvuss: (mask)
Скажи священнослужител... сынам Аарона.....Жену .....отосланную от мужа своего не возьмут, ибо свят он (священнослужитель) Б-гу своему.

 ()

אַן אַלמנה איז אַ סכּנה, אַ גרושה איז אַ בושה

אַ מאַן האָט חתונה געהאַט מיט אַן אַלמנה און זי געוואָלט גטן, ווײַל ער האָט אין איר געפֿונען אַ פֿעלער. הײַנו: אַן אַנדערע איז אים בעסער געפֿעלן געוואָרן.
בײַם רבֿ האָט זי געטענהט, אַז זי וויל ניט: „ער האָט מיך גענומען אַן אַלמנה, מוז ער מיך איבערלאָזן אין דעם זעלבן שטאַנד — אָבער ניט ווי אַ גרושה‟.

(перевод)
Один женился на вдове и захотел развестись потому что нашел в ней недостаток. А именно: другая ему понравилась больше. У рава она аргументирует: "Он взял меня вдовой - должен он оставить меня в том же статусе, но не разведенной.

Ну и на ту же тему:

אויב ער איז אַ רבֿ, און זי — אַ רביצין…

צװײ שמועסן צװישן זיך. פֿרעגט אײנער:

— גיב מיר צו פֿאַרשטײן אָט װאָס: מילא, אַז אַ יונג מײדל נעמט אַן אַלטן רבֿ, לײגט זיך עס נאָך אױפֿן שׂכל — ער איז אַ רבֿ, װעט זי דאָך זײַן אַ רביצין. נעמט זי אַן אַלטן דאָקטער, הײסט עס, אַז זי האָט חשק צו װערן אַ דאָקטערשע. אָבער, װאָס, אַ שטײגער, קען אױסן זײַן, װען אַ יונג מײדל, װעלכע האָט חתונה ניט מיט קײן רבֿ און ניט מיט קײן דאָקטער, נאָר גלאַט אַזױ, פֿאַר אַן אַלטן רײַכן אַלמן?

— װאָס פֿאַרשטײסטו דאָ ניט? — ענטפֿערט דער צװײטער, — טאַקע אױך די זעלבע מעשׂה, דהײַנו: אַ יונג מײדל איז דערמיט אױסן צו װערן אַ רײַכע אַלמנה.


(перевод)
Двое разговаривают между собой:

-Дай мне понять вот что: хорошо, когда молодая девушка возьмет старого рава, это укладывается в голове,- он рав, так она будет ребецин. Возьмет она старого доктора, значит, так она имеет желание быть докторшей. Но что, какой обычай, если может выйти, когда молодая девушка, которая вышла замуж не за рава и не за доктора, а вот просто за старого богатого вдовца?
-Что ты здесь не понимаешь? -отвечает другой- таки та же майса, а именно: молодая девушка таким образом будет богатая вдова!
parvuss: (mask)
[livejournal.com profile] aidishemame האָט געזאָגט at Ин вейгн дейм бок фин дейм зинд-опфер хот Мойше гефоршт...


וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרֹשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה שֹׂרָף וַיִּקְצֹף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם לֵאמֹר

"За козла ответите!"

Viglid

Mar. 10th, 2015 04:13 pm
parvuss: (Он самый)
אינעם װיגל ליגט אַ קלײן קינדעלע,
אַ גוטע צניפֿל – אַ ייִנגל ייִדעלע.
דער צניפֿל שלאָפט און זעט אַ חלום,
דער חלום, װאָס איז פֿול מיטן שלום,
ס׳איז פֿול מיט דער פֿרישקײט פֿון די בלומען,
מיט די פֿאַרבן פֿון די שענסטע בלומען,
מיט דער פֿײַנער װעלט פֿון די װעלדער
מיט די רחבֿותן פֿון די פֿעלדער
און אױך די קלאַנגען פֿונעם בעסטן ניגון
פון דעם ניגון, וואָס פאַרשאַפט אַ פאַרגעניגן.


***

Инэм вигл лигт а клэйн киндэлэ,
А гутэ цнифл – а йингл Йидэлэ.
Дос цнифл шлофт ун зэт а холэм,
Дэр холэи, вос из фул митн шолэм,
С’из фул мит дэр фришкайт фун ди блумэн,
Мит ди фарбн фун ди шэнстэ блумэн
Мит дэр файнэр вэлт фун ди вэлдэр
Мит ди рахвэсн фун ди фэлдэр
Ун ойх ди клангэн фунэм бэстн нигн,
Фун дэм нигн, вос фаршафт а фаргенигн!

***
В колыбели лежит маленький ребёнок,
Славный малыш – мальчик Йидэлэ.
Малыш спит и смотрит сон,
Сон, наполненный миром,
Наполненный свежестью цветов,
Красками красивейших цветов,
С изящным миром лесов,
Раздольем полей,
И звуками лучшего напева
Напева, что создаёт радость!

по-моему это творчество [livejournal.com profile] itzik, отсюда
parvuss: (mask)
Наши сефардско-мизрашные братья решили развивать свою культуру, брохо ве-hоцлохо!, не без помощи своих ашкеназских товарищей, Придумали "The Epichorus, created and curated by Zach Fredman, is an ensemble stirring the sounds of Judeo-Arabic retro-folk".  Но видно никто им не объяснил, что в Нью Йорке, где даже гои понимают и говорят на идиш, такое название может вызвать как минимум странные улыбки.

Напомнило холивар в ру-ивирт по повод "капара"/"капоре".  Ну у нас то понятно, "шейне рейне капоре", "с'из гут фар кпорес" ун азой вайтер. А у наших братьев сефардских "капара шели! есть нечто "трудно переводимое (т.к. настоящее значение слова совсем другое - жертва), но это что-то хорошее :) "(c)

А вот тут, хороший еврейский мальчик, говорящий на 20 или около того языках, объясняет трудности перевода восточных языков:


Примерно между 13.22 и 14.26
Thank you in Farsi )

Ну и чтоб 2 раза не вставать, "Old Man River" Yiddish Guy vs. Original :

parvuss: (Он самый)

  [livejournal.com profile] aidishemame האָט געזאָגט


די אָנגריפֿן אין פֿראַנקרײַך זײַנען נאָר צו אונטערשטרײַכן פֿאַר פֿראַנצױזן די נױט , װאָס שנעלער זעצן זיך פֿאַר געשפּרעכן מיט פֿראַנצײזישע מאַכמעדאַנער צו שאַפֿן צװײ מדינות פֿאַר צװײ פֿעלקער, װאָס װעלן קענען װױנען בײַנאַנד אין שלום אין זיכערקײט מיט בשותּפֿותדיקער הױפּטשטאָט אין פּאַריז! אָמן!

и чтоб 2 раза не вставать:

http://www.huffingtonpost.com/lev-raphael/why-dont-jewish-lives-mat_b_6490942.html
parvuss: (Он самый)
По наводке [livejournal.com profile] pani_m


Набрел на удивительно хорошую песню:Слова есть на вики и других местах. Предлагаю мною подправленный текст и около-дословный перевод. Замечания и поправки более чем приветствуются.
Скажите, что едят евреи с большим желанием זאָגט וואָס  עסן אידן מיט גרויס חשק,
У кого-то или сами у себя дома בייַ  יענעם צי בייַ  זיך אַליין אין שטוב
Это праве, не молочное и не мясное. ס'איז פּאַרעווע. ניט מילכיקס און ניט פליישיקס,
Но еда которую каждый еврей любит נאָר אַ מאכל וואָס  אַ יעדער איד האָט ליב.
Скажите, что есть амбиция каждой жены(дамы), זאָגט וואָס  איז אַ יעדער פרויס אַמביציע
Любимая, и известно почему מע האָט עס ליב, מי ווייסט טאַקע פאַר וואָס ,
Это еврейская еда с традицией ס'איז אַ אידיש מאכל מיט טראַדיצייע
И каждый Ерев Шабес это едят. און יעדן ערב שבת עסט מען דאָס,
Гефилте фиш, гефитле фиш! געפילטע פיש, געפילטע פיש.
Это еда с тысячей вкусов ס'איז אַ מאכל האָט וואָס  טויזנט טעמען
Я впервые попробовал это у моей мамы כ'האָב צו ערשט פאַרזוכט דאָס בייַ  מייַן מאַמען.
Это дорого[не по цене] и славно איז עס טייַער, איז עס וואויל,
Еда для еврейского народа א מאכל פ אַר דעם פאָלק ישראל,
Когда ешь-само идет в рот עסנדיק צעגייט עס זיך אין מויל.
Ой, гефилте фиш[мн. ч.] они евреи! אוי, די געפילטע פיש זיי זענען אידיש.
Приходят домой из синагоги,  становятся делать киддуш מע קומט פון שול, מע שטעלט זיך מאַכן קידוש,
В доме красиво и чисто и свежо אין שטוב איז שיין און ריין און פריש,
Садятся за накрытый стол מע זעצט זיך צום געדעקטן טיש
И подают гефилте фиш און מען דערלאַנגט געפילטע פיש.
Гефилте фиш, гефитле фиш! געפילטע פיש, געפילטע פיש.
Венгр любит гуляш с паприкой דער אונגער האָט ליב גוליאַש מיט פּאַפּריקע,
Поляк любит [бигос] мясо с хлебом דער פּאָליאַק האָט ליב [ביגאָס] פלייש מיט ברויט,
Русскому главное красный борщ בייַ  דעם רוס איז רויטער באָרשט דער עיקר,
И йеке любит [неразборчиво-клюкву?] с капустой. און דער יעקע האט ליב קליסע [קליוקװע ?]  מיט קרויט.
Мамалыга ровно для румына א מאַמעליגע גלייַכן די רומענער
И грузин любит шашлык און דער גרוזינער האָט ליב אַ שאַשליק,
Только что хорошо  из них никто не знает, נאָר וואָס  גוט איז ווייסן זיי ניט קיינער,
Однако, евреи скажите нам что хорошо? און אדרבה אידן, זאָגט מיר וואָס  איז גוט?
Гефилте фиш, гефитле фиш! געפילטע פיש, געפילטע פיש.
parvuss: (Он самый)
ייִדישע קינדער־גראַמען – עונג־שבת

די קליינע פּיצי שפּין

The Itsy Bitsy Spider

די קליינע פּיצי שפּין קריכט
אויף דער וואַסעררער.
קומט אַראָפּ אַ רעגן
און וואַשט אים פֿון אַהער.

קומט אַרויס די זון
און טריקנט אַלעס אָפּ,
און די קליינע פּיצי שפּין
קריכט נאָך אַ מאָל אַראָפּ.


צען קליינע מאַלפּעס

Ten Little Monkeys

צען קליינע מאַלפּעס
שפּרינגען אויפֿן גראָז.
איינע איז געפֿאַלן
און צעבראָכן זיך די נאָז.

די מאַמע רופֿט צום דאָקטער
דער דאָקטער זאָגט אַזוי:
„עס זאָלן מער נישט שפּרינגען
די מאַלפּעס אויפֿן שטרוי!‟

נײַן קליינע מאַלפּעס…
אַכט… זיבן… זעקס… פֿינף… פֿיר… דרײַ… צוויי… איין…

נישטאָ מער קיין מאַלפּעס
וואָס שפּרינגען אויפֿן גראָז,
ווײַל ס’האָבן אַלע מאַלפּעס
צעבראָכן זיך די נאָז!


לשון־הרע

שאַ שאַ שאַ שאַ נישט רעדן לשון־הרע,
אוי וויי וויי וויי וואָס פֿאַר אַ צרה,
נישט רעדן לשון־הרע אין קיין ייִדיש הויז,
די עבֿירה איז זייער, זייער גרויס,
אַלע קינדערלעך פֿון גרויס ביז קליין
דאַרפֿן דאָס געדענקען אַליין.
parvuss: (mask)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Идишер ойслейг...
אַ ייִדישער קרעמער אין װאַרשע האָט געװאָלט לאָזן װיסן זײַנע קונים אַז ער האָט צו פֿאַרקױפֿן "חלב כּשר לפּסח" -האָט ער אָנגעהאַנגען אַ צעטל "כלב קשור לפתח"- איז צו אים בכלל קײנער נישט אַרײַנגעקומען אױס מורא..
parvuss: (gimme yo change)
[livejournal.com profile] laplandian,  обозвавшему меня буржуем и реакционером, посвящается:

אַמעריקאַנער

פֿון וואָלף יונין

איינער איז אַ ייִד,
אַ צווייטער איז אַ קריסט,
און דריטער גאָר אַ מאַכמעדאַנער;
און יעדער זינגט זײַן ליד:
זײַ, דו, וואָס דו ביסט,
וועסטו זײַן דער ריכטיקער אַמעריקאַנער!

ווער ס‘פֿאַרזייט אַ פֿעלד,
ווער ס‘אַרבעט אין פֿאַבריק,
און ווער עס קען איז אַן אײַזנבאַנער;
דאָ לעבט אַ גאַנצע וועלט,
לויט אייגענער מוזיק,
ווי ס‘פּאַסט פֿאַר יעדן ריכטיקן אַמעריקאַנער!

טרויעריק וואָלט זײַן,
ווען נאָר פֿון איין קאָליר
וואָלט געווען דער רויט־ווײַס־בלויער באַנער;
און גוט איז דאָ צו זײַן
אַ ייִד — ניט פֿון פּאַפּיר —
און בלײַבן ייִד און ריכטיקער אַמעריקאַנער!

И хорошо тут быть
Евреем не по бумажке,
Евреем и правильным американцем!
parvuss: (mask)
Originally posted from lef to to right by [livejournal.com profile] aidishemame at ВЭНИКЕЙСИ ДУМОМ ЛОЙ НИКЕЙСИ!

דא עיינער האט געבראכט טסיקאווע מעשה, דהינו,
א גלח איז געגאנגען אין ירשלים.
"
וַיַּרְא, פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר, בֶּן-אַהֲרֹן, הַכֹּהֵן; וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה, וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ"
איז צי אים צוגעקומען א ישיבה-בחור
און האט מסר נפש געווען פאר אידישקייט ברבים,
דאס חייסט,
האט דעם גלח אנגעשפיגן א פולן פנים בלע''ז. ("е***ще")
דער גלח איז אים אבער גארנישט שולדיק געבליבן
און האט דעם ישיבה-בחור מכבד געוויין מיט מתנת יד אין פרצוף אריין, אז דער ישיבה-בחור האט זיך באגאסן מיט בלוט.
וואס איז דער מוסר השכל פון דער מעשה? דער ישיבֿה-בחור װעט זיכער קריגן זײַן שׂכר אױף בײדע װעלטן, װי אין תּורה שטײט:
פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, הֵשִׁיב אֶת-חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, בְּקַנְאוֹ אֶת-קִנְאָתִי, בְּתוֹכָם; וְלֹא-כִלִּיתִי אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, בְּקִנְאָתִי

אָבער דער גלח איז אױך יענע פּרי! האָט ער דען נישט געדאַרפֿט,לױט דעם דרך פֿון גלחים, אונטערשטעלן דעם ישיבֿה- בחור די צװײטע ,װי דער מחבר שרײַבט,"עבלישטשע" אָדער דאָס, װאָס זײער "מלך אַ משיח" האָט זײ געהײסן אונטערשטעלן אין אַזעלכע פֿאַלן? מיט אַנדערע װערטער:

Народ еврейский,народ культурный,
В попов не плюйте,а плюйте в урны!

Profile

parvuss: (Default)
parvuss

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:40 am
Powered by Dreamwidth Studios