parvuss: (Он самый)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at בדעתו אביעה חידות

דוד עשת דערצײלט:

ייִדישע לידער זײַנען די שענסטע לידער אױף דער װעלט, װײַל דאָס זינגען איז געװען דאָס אײנציקע פֿאַרגעניגן, װאָס מע האָט פֿאַרגינט די ייִדן און ייִדן האָבן דערין געזוכט טרײסט. נעמט למשל סטאַלינס רוסלאַנד- װי אַזױ אין אַזאַ פֿאַרשקלאַפֿטן לאַנד האָבן געקענט געשאַפֿן װערן אַזעלכע שײנע לידער? װײַל די לידער זײַנען בעצם-ייִדישע לידער. ייִדן האָבן געשריבן די מוזיק, ייִדן האָבן פֿאַרפֿאַסט די גראַמען,ייִדן האָבן זײ געזונגען. איך האָב נאָר די לידער מגײר געװען,געגעבן זײ אַ תּיקון , אַרױפֿגעבראַכט זײ צום ייִדישן שורש ,אַזױ צו זאָגן...Довид Эшет рассказывает:
""Еврейские песни самые красивые в мире, потому что пение было единственным удовольствием которое евреям позволялось и евреи искали в нем утешение.
Я всего лишь обратил эти песни в еврейство,дал им духовное исправление,вознес их,так сказать ,к нашему общему еврейскому первоисточнику.."Интересен выбор глагола "фаргинен" в значении "позволять" (выделено в обоих текстах мною).
Словарь Гаркави  определяет его как not to begrudge, not to envy, to wish well, to allow oneslef,  в словаре Солдатова -не завидовать, не испытывать чувства зависти, позволить себе.
Я изначально знал это в слово в значении "не завидовать", а вернее, как оказалось - "не не завидовать" - моя бабушка, з"л, о завистливых людях говорила "фаргинт нит", мы даже думали это одно слово. :)
В советские времена они hот фаргинт евреям сочинять для них песни, в наши- они фаргинен нит "еврейскому заслилю на эстраде" и "насаженной еврейской культуре"
parvuss: (mask)
[livejournal.com profile] aidishemame האָט געזאָגט at Ин вейгн дейм бок фин дейм зинд-опфер хот Мойше гефоршт...


וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרֹשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה שֹׂרָף וַיִּקְצֹף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם לֵאמֹר

"За козла ответите!"
parvuss: (mask)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Двар тойре.


"כּל" קומט קײן מאָל נישט צוזאַמען מיט ברױט. װי ס'איז דאָ "כּל"- דאָרט איז נישטאָ קײן ברױט, והראיה : -אַז מי זאָגט "כּל נדרי..."-זיצט מען אַ גאַנצן טאָג אָן ברױט. אַז מי זאָגט "כּל חמירא..."-זיצט מען אַ גאַנצע װאָך אָן ברױט. אין אַ קאָלכאָז זיצט מען אָן ברױט אַ גאַנצן לעבן.
parvuss: (Он самый)

  [livejournal.com profile] aidishemame האָט געזאָגט


די אָנגריפֿן אין פֿראַנקרײַך זײַנען נאָר צו אונטערשטרײַכן פֿאַר פֿראַנצױזן די נױט , װאָס שנעלער זעצן זיך פֿאַר געשפּרעכן מיט פֿראַנצײזישע מאַכמעדאַנער צו שאַפֿן צװײ מדינות פֿאַר צװײ פֿעלקער, װאָס װעלן קענען װױנען בײַנאַנד אין שלום אין זיכערקײט מיט בשותּפֿותדיקער הױפּטשטאָט אין פּאַריז! אָמן!

и чтоб 2 раза не вставать:

http://www.huffingtonpost.com/lev-raphael/why-dont-jewish-lives-mat_b_6490942.html
parvuss: (mask)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Идишер ойслейг...
אַ ייִדישער קרעמער אין װאַרשע האָט געװאָלט לאָזן װיסן זײַנע קונים אַז ער האָט צו פֿאַרקױפֿן "חלב כּשר לפּסח" -האָט ער אָנגעהאַנגען אַ צעטל "כלב קשור לפתח"- איז צו אים בכלל קײנער נישט אַרײַנגעקומען אױס מורא..
parvuss: (mask)
Originally posted from lef to to right by [livejournal.com profile] aidishemame at ВЭНИКЕЙСИ ДУМОМ ЛОЙ НИКЕЙСИ!

דא עיינער האט געבראכט טסיקאווע מעשה, דהינו,
א גלח איז געגאנגען אין ירשלים.
"
וַיַּרְא, פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר, בֶּן-אַהֲרֹן, הַכֹּהֵן; וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה, וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ"
איז צי אים צוגעקומען א ישיבה-בחור
און האט מסר נפש געווען פאר אידישקייט ברבים,
דאס חייסט,
האט דעם גלח אנגעשפיגן א פולן פנים בלע''ז. ("е***ще")
דער גלח איז אים אבער גארנישט שולדיק געבליבן
און האט דעם ישיבה-בחור מכבד געוויין מיט מתנת יד אין פרצוף אריין, אז דער ישיבה-בחור האט זיך באגאסן מיט בלוט.
וואס איז דער מוסר השכל פון דער מעשה? דער ישיבֿה-בחור װעט זיכער קריגן זײַן שׂכר אױף בײדע װעלטן, װי אין תּורה שטײט:
פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן, הֵשִׁיב אֶת-חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, בְּקַנְאוֹ אֶת-קִנְאָתִי, בְּתוֹכָם; וְלֹא-כִלִּיתִי אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, בְּקִנְאָתִי

אָבער דער גלח איז אױך יענע פּרי! האָט ער דען נישט געדאַרפֿט,לױט דעם דרך פֿון גלחים, אונטערשטעלן דעם ישיבֿה- בחור די צװײטע ,װי דער מחבר שרײַבט,"עבלישטשע" אָדער דאָס, װאָס זײער "מלך אַ משיח" האָט זײ געהײסן אונטערשטעלן אין אַזעלכע פֿאַלן? מיט אַנדערע װערטער:

Народ еврейский,народ культурный,
В попов не плюйте,а плюйте в урны!
parvuss: (mask)
אַ חסדישער רבי, אַ מאָל, האָט געזאָגט שלוש־סעודות- תּורה:ZVI MALNOVITZER,
-דער "ח' " אין װאָרט "בעהאַאַלױתעחאָ" איז מרמז אױף "ח' ימי חנוכה".
רופֿט זיך אָפּ אײנער פֿון חסידים:
-אין "בהעלותך" איז אָבער נישטאָ קײן " ח' "!
-װאַרפֿט אים אַרױס פֿון בית-מדרש! ער לערנט דקדוק, דער משכיל  !-האָט דער רבי אױסגעשריִען אין כּעס

בחקתי

May. 15th, 2014 11:05 pm
parvuss: (Он самый)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at בחקתי
איך האָב זיך יעצט צופֿעליק דערמאַנט,אַז אײנער אַ ייִד,דווקא מײַנס אַ שטיקל חבֿר פֿון אַ מאָל,האָט גערופֿן זײַן װײַב "בחקתי`לע" און ער האָט דערױף אַפֿילו אַ הסבר געגעבן:"בחקתי איז אַ קלײנע פּרשה מיט אַ סך קללות, אַזױ איז אױך מײַן װײַב (זײַן װײַב,הײסט עס)."
parvuss: (mask)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Ин вейгн дейм бок фин дейм зинд-опфер хот Мойше гефоршт...

וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרֹשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה שֹׂרָף וַיִּקְצֹף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם לֵאמֹר:


-"За козла ответите!"

אַ װיץ

Jul. 1st, 2013 11:54 am
parvuss: (mask)

דערמאָנט [livejournal.com profile] aidishemame

-פֿאַר װאָס "גדי בחלב אמו" שטײט דרײַ מאָל און "לא תנאף" צװײ מאָל?

-װײַל "גדי בחלב אמו" מײנט מע טאָר ניט קאָכן, מע טאָר ניט עסן און מע טאָר ניט הנאה האָבן. מה שאין כן "לא תנאף" שטײט צװײ מאָל װײַל מע טאָר ניט קאָכן, מע ניט טאָר עסן, אָדער הנאה האָבן מעג מען


-Почему "[не вари] козленка в молоке его матери" упоминается три раза, а "не прелюбодействуй" два?
-Потому что "[не вари] козленка в молоке его матери" означает нельзя варить, нельзя есть и нельзя получать удовольствие[от этой смеси], но иначе "не прелюбодействуй", которое упоминается два раза- нельзя варить, нельзя есть, но получать удовольствие - можно.
parvuss: (Он самый)
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Афоризмес.

די תּורה לערנט אונדז ליב צו האָבן מענטשן, און קאַמאַסוטרע, להבֿדיל, װי אַזױ טוט מען דאָס בפּועל ממש!
דאָס לעבן װערט אונדז געגעבן בלױז אײן מאָל,װאָרעם װער קען עס אױסהאַלטן צװײ מאָל נאָכאַנאַנד?!
parvuss: (Он самый)
Ввожу новый тэг. С Б-жьей помощью и бли недер буду старться "переводить" [livejournal.com profile] aidishemame в "справа налево"
Originally posted by [livejournal.com profile] aidishemame at Хайнт гехерт...


אין שטאָט איז געשטאָרבן אַ גנבֿ. האָבן זײַנע קינדער געדונגען אַ רב זאָל ער אים מספּיד זײַן.

האָט דער רב אָנגעהױבן אַזױ דעם הספּד:

- דער נפֿטר,איז געװעזן אַזױ אָפּגעהיט,אַז ער איז נישט געגאַנגען קײן ד' אמות אָן "נטילת ידים"

Profile

parvuss: (Default)
parvuss

April 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:12 am
Powered by Dreamwidth Studios